+7 (727) 356 11 01, +7 (701) 722 62 11

HİZMETLERİMİZ

Hukuki Hizmetler

  Yüksek vasıflı avukatlar kadrosuna sahip olan Regatta Consult Şirketi müşterinin dilediği karmaşıklıktaki hedefini çözme olanağını veren sınırsız hukuk hizmetleri yelpazesini sunmaktadır. Uygulamada müşterinin sorununun özünü belirlemek ve ancak bundan sonra müşteri işinin spesifik özelliklerine dayanarak bu konunun çözme yollarının seçilmesine geçmek çok önemli olduğu görülmüştür. Böylece, uzmanlarımızca isteğiniz üzerine daha sonra öneriler sunması ile birilikte probleminizle ilgili tüm materyalleri doğru bir şekilde incelenecektir. Sunulan hukuk hizmetlerinin ana yönleri:

 • şirket tescili/yeniden tescili, şube ve temsilciliklerinin kayıt tescili; şirketlerin yeniden yapılandırılması (birleşme, eklenme, ayrılma, ayırma ve yeniden kurulma), şirketlerin tasfiyesi ve iflası;
 • tüzel şahısın kurumsal belgelerinin hazırlanması ve tanzimi; hissedarlar genel kurul toplantılarının yapılması;
 • menkul kıymetlerin emisyonu;
 • kurumsal yapı ve kurumsal yönetiminin optimizasyonu;
 • yabancı yatırımların yasal korunması, yabancı yatırımcılar için muafiyet ve tercihlerin alınmasında hizmetlerin sunulması;
 • danışmanlık ve dış ilişkiler ihtilaf konularının uzlaştırılmasında yargılama uygulamaları;
 • yabancı şirketlerinin faaliyetlerindeki hukuk destek hizmetleri;
 • döviz kontrol konularda hizmetlerin sunulmasıdır.
 • arsa alanları ve taşınmaz tesisleri ile ilgili hukuki denetimi;
 • arsa alanları ve taşınmaz tesisleri için mülkiyet haklarının (tapunun) düzenlemesi;
 • arsa alanlarının bir kategoriden diğer kategoriye kullanım amaçlarının değişikliği;
 • inşaat alanındaki muamelelerine destek ve eşlik etme hizmetleri;
 • gayrimenkul ile iligli muamelelerine destek ve eşlik etme hizmetleri;
 • gayrimenkul sektöründeki ilave hizmetleri;
 • doğal kaynaklar ve doğal çevre koruma konularda danışmanlık hizmetlerin sunulması.
 • çeşitli örgütsel ve hukuki şekilleri için personel kadrosu belgelerinin tanzimi ve düzenlemesi;
 • denetleyen kurumlarla ilişkilerinde işverenin menfaatlerinin korunması;
 • iş anlaşmazlıkların uzlaştırılmasında danışmanlık ve yargı uygulaması;
 • holdinglerde karşılıklı iş ilişkilerinin düzenlenmesi;
 • vergilendirme ve vergi idari işleri konusunda danışmanlık;
 • vergi dairelerinin yasadışı eyemlerinin ve kararlarının mahkemede çekişmesi;
 • İcra işlerinin yürütme sürecinde destek ve eşlik hizmetleri;
 • Borçlunun maddi durumunun belirlenmesi;
 • devlet kurumlarla karşılıklı ilişkileri;
 • dava dilekçelerin ve diğer süreç evraklarının hazırlanması;
 • mahkemede menfaatlerinin temsili ve savunması;
 • yürürlükteki kanunlarının konularda danışmanlık ve yargı uygulaması;
 • devlet ihaleleri konularda danışmanlık;
 • rehin altında bulunan mülkün yargı ve yargı dışı satış işlemleri;
 • farmasötik (ilaç) ruhsatı, alkol ürünleri ruhsatı, turistik faaliyeti gerçekleştirme ruhsatı dahil olarak çeşitli faaliyet türleri için lisans belgelerin alınması;
 • lisans belgelerin alınmasına ve döviz işlemlerin kayıt edilmesine desteğinin verilmesi;
 • Yabancı işgücünün çalıştırılması için ruhsatların alınması, yurtdışından yabancı işgücünün getirilip çalıştırmasının alternatif şemaları konularda danışmanlık hizmetleri;

Muhasebe Hizmetleri

   İş yapmanın ve yürütmesinde en önemli yönü raporların zamanında teslim edilmesidir. Regatta Consult , muhasebe ve vergi kayıtları sektöründe tam ve kalitel hizmet yelpazesini sunmaktadır. Sertifikalı uzmanlarımız kaliteli muhasebe ve vergi destek ve eşliği sağlayacaklardır ve böylece muhasebe personelini çalıştırma, personel için ofis ekipmanı sağlama, maaş ücretlerini, sosyal ihtiyaçlarını ve benzeri ödemeleri yapma gereksinimlerden kurtaracaktır. Fakat rakiplerinize karşı en önemli avantajınız, muhasebe ve vergilendirme alanındaki iş akışının istikrarı ve devamlılığı olacaktır. Bunun yanısıra, Şirketimizce sağlanan hizmetlerinin tüm önemini fark ettiğimizden dolayı şirketimiz tarafından yapılan iş için tüm riskleri dürüstçe üstleniyoruz.

 • Tüm sicillerdeki günlük muhasebe işlemlerinin yürütülmesi;
 • maaş maaşlarının hesaplanması;
 • vergi ve diğer harçlarının hesaplanması;
 • şirketin bulunduğu yerindeki vergi dairesine teslimi için yılın üç aylık dönemine ait muhasebe raporlarının ve vergi beyannamelerinin tanzimi;
 • istatistik raporlarının istatistik kayıt kurumlarına teslim edilmesi;
 • istatistik kayıtlarının özel formlarının takibi ve teslim edilmesi;
 • Malların, malzemelerin ve hizmetlerin gelişin muhasebe kayıtları ve takibi;
 • Malların, malzemelerin ve hizmetlerin satışın muhasebe kayıtları;
 • Veznede, cari banka hesaplarda ve vadeli mevduat banka hesaplarda nakitlerin muhasebe kayıtları;
 • Malların ve malzemelerin muhasebe kayıtları;
 • Sabit kıymetlerin muhasebe kayıtları;
 • Maddi olmayan aktif varlıkların muhasebe kayıtları;
 • Borç ve alacakların muhasebe kayıtları;
 • Bütçeye yapılan ödemelerin muhasebe kayıtları;
 • Maaş ücretlerinin muhasebe kayıtları;
 • Finansal rapor tabloların tanzimi;
 • Vergi raporlarının tanzimi ve vergi makamlarına sunulması;
 • İstatistik raporlarının tanzimi ve istatistik kurumlarına sunulması;
 • Raporların tanzimi ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli (Merkez) Bankası’na sunulması;
 • Hizmetlerin verilmesi sırasında ortaya çıkan diğer tüm eylemleri;

EVRAK VE YAZI İŞLERİ

Şirket çalışanlarının iş yapma kalitesinin ve bunların çalışmalarının optimizasyonu işin oluşumunda ve gelişiminde anahtar rolü olduğunu düşünüyoruz. Şirketimiz, İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinin oluşturulmasından başlayarak ve sabit temelinde personel idaresine kadar İnsan Kaynaklarının evrak ve yazı işleri Yönetimi alanında müşterilerine profesyonel seviyede yardım vermektedir. Kazakistan Cumhuriyeti Kanunlarınını mevzuatlar (özellikle İş Kanunu) eğitimini almış uzmanlarımız Şirketinizin İnsan Kaynakları politikasını geliştirip Şirket İşinin özelliklerini göz önünde tutarak insan kaynakları politikasının gelişmesini teşvik edecekler.

 • Personel Kadro Çizelgesi
 • Departmanın çalışma planı
 • Personel ile ilgili talimatlar
 • Çalışanların iş görev tanımları (fonksiyonel iş görevleri)
 • Çalışanların şirket yönetimine yazdıkları raporlama, raporlar, beyanlar, belgeler
 • İş izinlerin verilme talimatları
 • İş seyahatlere gönderme talimatları
 • Çalışanların kişisel dosyaları
 • İşten çıkarılan çalışanların kişisel dosyaları
 • Çalışanların kişisel kartları (Form T-2)
 • Personelin çalışma kitaplarının ve bunların eklerinin kayıt defterleri
 • Sahipsiz çalışma kitapları
 • Personel çalışmaları ile ilgili yıllık raporlar
 • Askerlik yapmakla yükümlülerinin askeri kayıtları hakkında raporlar
 • Personel emir defterleri
 • Sözleşmeler, kontratlar, anlaşmalar kayıt defterleri
 • Çalışanları takdir etme istemlerinin sunma dokümanları
 • İş seyahatların kayıt defterleri
 • İşçi tatil günlüğü
 • Çalışma belgelerinin verilmesinin kayıt defterleri
 • Hastalık izinlerin kayıt defterleri
 • Mesai saatleri yoklama ve kayıt belgeleri (zaman çizelgesi)
 • Çalışanların listesi
 • Çalışanların işe gelme yoklama dergileri
 • Bütün departmanlardan yoklaması için belgeler
 • Protokollerin kayıt edilmesi için belgeleri
 • İş yürütme nitelikteki talimatlar
 • İş yürütme niteliktek talimatlar defterleri

Abone hizmetler

      Regatta Consult kapsamlı abonelik hizmetleri, yani hukuki ve muhasebe destek ve eşlik etme hizmetlerini sunmaktadır. Bu tür işbirliğinin şekli müşterilerimize yüksek kalitedeki profesyonel hizmetlerden yararlanma ve kendi giderlerini en aza indirme fırsatı verir.
Şirketimizin abonelik hizmetlerinde aşağıdaki avanatajlar mevcuttur:
1. Ortaya gelen sorunların çözüm hızlılığı: uzmanlarımızın danışmanlığında uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesine dayanarak bütün Sizin taleplerinize hızlı bir şekilde yanıt vermeyi ve en kısa sürelerde çözüm ve cevapları sunmayı garanti ederiz.
2. Kalite garantisi: Bizim uzmanlarımız büyük şirketlerine hukuki destek ve eşlik etme hizmetleri verme tecrübelerine sahiptir; büyük uluslararası şirketlerin referansları da dahil olmak üzere verilen olumlu referanslara sahibiz.
3. Yönetim rahatlığı: Şirketimiz Sizin taleplerinizi uzmanlar arasında dağıttığımız ve hazır çözümü sunduğumuz “bir pencere” üzerinden bütün konularda karşılıklı etkileşimi için Şirketimiz Tek Abonelik Hizmetleri Sözleşmesini imzalar.
4. Giderlerin azaltılması: Çeşitli iş alanlarda odaklı (anlaşma, kurumsal, vergi, iş, idari hukuku hem de gayrimenkul taşınmazlar ve inşaat) profesyonellere danışma ve bunlardan yardım alma. Bunun yanısıra hiçbir sosyal ödenekleri sigorta kesintileri gerçekleştirme, yıllık iş izinleri veya hastalık raporları, rehber ve hukuk sistemlere erişim bedelini ödeme, ofiste iş yerleri oluşturma ve diğer giderleri üstlenme ihtiyacınız olmayacaktır.
5. Gizlilik: Abonelik hizmet çerçevesinde bize sunduğunuz bütün gizli bilgilerin korunmasını şirketimizde gerekli tedbirlerin alınması aracılığı ile sağlarız.